POREDAK NAJVECIH POGODJENIH KVOTA!

Poredak najvećih pogođenih kvota:

POREDAK
Br. Igrač Br. računa Br. tiketa Kvota
1. D.K. 1082861 1155013190481 1162.31
2. D.B. 1077812 1155023469514 364.69
3. M.N. 1644067 1155010801699 233.36
4. N.S. 1075321 1155031489883 226.01
5. S.K. 1465460 1155023407282 220.72
6. S.J. 1831916 1155006881032 188.28
7. D.L. 1263775 1155007204734 182.15
8. D.D. 1068989 1155027890749 150.00
9. P.L. 1201027 1155013762664 147.67
10. S.K. 1465460 1155015315532 115.16